Profil

Hans-Peter Larsen

Født: 1967/Frederiksværk
Sprog: Dansk, engelsk, svensk og tysk
Civil status: Ugift, ingen børn
Andet: KÝrekort

Profession: Landskabsarkitekt, MDL (MSc Landscape Architecture)
Uddannelsested: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København
Speciale: 2000 i Landskabsplanlægning "Københavns Nordhavn - en grøn udviklingsplan
(Thesis: Copenhagen, Northern Harbour - a Green Development Plan.)
Digitale værktøjer: AutoCad, Land-applikation, Photoshop, tekstbehandling, PageMaker6.5.
Forside Profil Job & studier KVL-projekter Faglige aktiviteter